Lokalni Kartografski Server


Dobrodošli

na lokalni server Hrvatskog Kartografskog Društva!


Server se koristi za siguronosne kopije cloud servera i testiranje novih projekata.

Public IP: 161.53.248.30

Local IP: 10.5.0.30

http://local.kartografija.hr/

Cloud server linkovi su:

http://www.kartografija.hr/

http://nipp.kartografija.hr/

http://ica-proj.kartografija.hr/

http://kig.kartografija.hr/index.php/kig/

http://ica-proj.kartografija.hr/proj-wiki/